ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1